Handelsbanken ska vara med och förebygga ekonomisk brottslighet. Foto: Grisha Bruev/Shutterstock.com

Banknyheter

De nordiska storbankerna inleder nu ett samarbete för att förebygga ekonomisk brottslighet. Samarbetet som inletts mellan fem av de största bankerna i norden ska förenkla processen för kundkännedom samtidigt som det ska bidra till en ökad säkerhet i banksektorn.

Den 31 maj 2018 tillkännagav de inblandade bankerna (DNB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB) att de inlett ett samarbete. Förhoppning är att bygga upp en kundbas som smidigt och kostnadseffektivt ska möjliggöra för bankerna att uppfylla myndigheternas krav på kundkännedom.

Samarbetet ska ske genom en gemensam uppbyggnad och förvaltning av ett bolag som ska bygga kundkännedom inom finansbranschen. Bolaget Nordic KYC Utility förväntas vara etablerat redan under andra halvan av 2018.

Bankernas samarbete ska underlätta för kunderna

Ett av de uttalade målen med samarbetet förutom att minska risken för ekonomisk brottslighet är att underlätta tidigare komplicerade processer. Handelsbanken säger i sitt uttalande att kunder upplevt säkerhetsprocesserna som tidskrävande och förvirrande.

Tänk på! De nya säkerhetssystemen som ska utvecklas ska även bidra till att underlätta för bankernas kunder.

Med den gemensamma satsningen som nu genomförs är förhoppningen att skapa ett mer strömlinjeformat system. Systemet som utvecklas ska vara effektivt för både kunderna och bankerna samtidigt som det ska ske med en låg kostnad.

Myndigheterna ställer allt större krav på bankerna

En starkt bidragande orsak till samarbetet bland bankerna är de ökade krav som ställs av myndigheter. Bankernas säkerhetsarbete har länge varit på tapeten, inte minst efter den ökade risken för överföringar till terrororganisationer.

De krafttag som de nordiska bankerna nu tar kommer troligtvis, och förhoppningsvis, innebära ett genombrott för kontroll av bankkunder. Det finns hitills inga tekniska uppgifter kring hur processen ska ske, men med tanke på bankernas storlek är det troligtvis ett omfattande säkerhetssystem som utvecklas.

I framtiden är det inte otroligt att ytterligare gemensamma satsningar kommer att genomföras. I takt med att banksektorn blir allt mer reglerad och i många avseenden kritiserad behövs i stor utsträckning innovation på flera fronter. Dessa satsningar är ofta omfattande och gemensamma system minskar kostnaderna för de individuella bankerna.